Loading...

[Event] PLAY & WIN & RICH (18 Aug - 21 Aug)

>> Play Round Rewards : Play everyday
Round 1 : 10,000 Gold
Round 2 : Mystic Powder (+20)
Round 3 : Gold Cube
Round 4 : 20 Diamonds
Round 5 : Diamond Cube

>> Win Completion Rewards (1time/ Event)
Condition:
-Win Triple Completion, Get Gold Cube
-Win Line Completion, Get  Diamond Cube
-Win Tourism Completion, Get  Legendary Cube

>> GOLD FEVER : Get GOLD for WINNERS
*Get Gold X2 in Time Attack Period !

Time Attack Schedule
Day Time : 12.00 - 15.00
Night Time : 19.00 - 22.00
Note: Get the rewards only in the Time Attack Period

Period: 18 Aug 15:00 - 21 Aug 15:00

>> Hadiah Main : Main Setiap Hari
Round 1 : 10,000 Gold
Round 2 : Mystic Powder (+20)
Round 3 : Gold Cube
Round 4 : 20 Diamonds
Round 5 : Diamond Cube

>> Hadiah Kemenang (1x Event)
Syarat:
-Menang Triple Completion, Dapat Gold Cube
-Menang Line Completion, Dapat Diamond Cube
-Menang Tourism Completion, Dapat Legendary Cube

>> PESTA GOLD : Dapat GOLD bagi PEMENANG
*Dapat Gold X2 selama Time Attack !

Jadwal Time Attack
Siang : 12.00 - 15.00
Malam : 19.00 - 22.00
Note: Dapat Hadiah hanya selama Time Attack

Periode: 18 Agt 15:00 - 21 Agt 15:00

>> รางวัลเข้าเล่นเกม
รอบ 1 : 10,000 ทอง
รอบ 2 : ผงลึกลับ (+20)
รอบ 3 : ลูกบาศก์ทอง
รอบ 4 : 20 เพชร
รอบ 5 : ลูกบาศก์เพชร

>> รางวัลชัยชนะ Completion  (1ครั้ง/อีเว้นท์)
เงื่อนไข:
-ชนะแบบทริปเปิลวิคตอรี่      รับ ลูกบาศก์ทอง
-ชนะแบบไลน์วิคตอรี่            รับ ลูกบาศก์เพชร
-ชนะแบบทัวริสซึ่มวิคตอรี     รับ ลูกบาศก์ในตำนาน

>> ช่วงเวลาโบนัสทอง: รับทองมากขึ้นสำหรับเหล่าผู้ชนะ!!
*รับทองไปเลย 2 เท่าในช่วงเวลาพิเศษ !

ตารางช่วงเวลาพิเศษ
กลางวัน : 12.00 - 15.00
กลางคืน : 19.00 - 22.00
*หมายเหตุ: ถ้าไม่เข้าเล่นในช่วงเวลาดังกล่าว จะไม่ได้รับของรางวัล

ระยะเวลา: 18 ส.ค. 15:00 - 21 ส.ค. 15:00
Previous
Next Post »
Loading...