Loading...

[Event] Play More Get More Time Attack (31 Jul - 4 Aug)

[Event] Play More Get More Time Attack (31 Jul)

Chance to Get Shining Most-Wanted Pendant!

Play Round Rewards
Play Everyday! Get Everyday!


Condition:
Round 1: 5,000 Gold
Round 2: 7 Diamonds
Round 3: Premium Pendant Ticket
Round 4: 10,000 Gold
Round 5: A~S Pendant

Special Round 5 on Sat-Sun Get A+~S Pendant

Condition
Round 1: 5,000 Gold
Round 2: 7 Diamonds
Round 3: Premium Pendant Ticket
Round 4: 10,000 Gold
Round 5: A+~S Pendant

Special To Get more GOLD !!
Gold Fever 1.5 times in Time attack! Win a Game and Gain More Gold !
Gold Bonus 1.5 Times in these 2 periods!

Time Attack Schedule
1.Day Time : 12:00-15:00
2.Night Time: 19:00-22:00

Period : 31 Jul 15:40 - 4 Aug 15:00
===============================================================
[อีเว้นท์] ยิ่งเล่น ยิ่งรวย! 31 ก.ค. 2015

โอกาสที่จะได้รับจี้เครื่องรางรุ่นคริสตัลจากตัวละครสุดฮิต

เล่นทุกวัน ! รวยทุกวัน !

เงื่อนไข:
รอบ 1: 5,000 ทอง
รอบ 2: 7 เพชร
รอบ 3: ตั๋วสุ่มจี้เครื่องรางพรีเมียม
รอบ 4: 10,000 ทอง
รอบ 5: จี้เครื่องราง A~S

*พิเศษ รอบ 5 ใน เสาร์- อาทิตย์  รับจี้เครื่องราง A+~S

เงื่อนไข:
รอบ 1: 5,000 ทอง
รอบ 2: 7 เพชร
รอบ 3: ตั๋วสุ่มจี้เครื่องรางพรีเมียม
รอบ 4: 10,000 ทอง
รอบ 5: จี้เครื่องราง A+~S

พิเศษ รับทองเพิ่มขึ้นกว่าเดิม  !!

โบนัสทอง 1.5 เท่า ในช่วงเวลาพิเศษ! ชนะเกม และรับทองไปเลย !
โบนัสทอง 1.5 เท่า ใน 2 ช่วงเวลาพิเศษ !
ตารางช่วงเวลาพิเศษ
1.กลางวัน : 12:00-15:00
2.กลางคืน: 19:00-22:00

ระยะเวลากิจกรรม: 31 ก.ค. 15:40น. - 4 ส.ค. 15:00น.
Previous
Next Post »
Loading...