Loading...

[Notice] Ability of Boy’s and Margie's Pendant Issue

[Notice] Ability of Boy’s & Margie's Pendant Issue
Jun 5, 2015
We apologise for the Ability of Boy’s Pendant Issue. It is a bug. There is no change in the ability.
Boy’s Pendant is still as below;

Boy’s Holster S: 28%
Boy’s Holster S+: 30%
Auto S+ Card Ability: 24%

Margie's Pendant is also as below;

Margie's Boots A+: 45%
Margie's Boots S: 70%
Margie's Boots S+: 75%
Auto S+ Card Ability: 64%

We will fix this problem as soon as possible.

Sorry for the inconvenience


[ประกาศ] ปัญหาเรื่องความสามารถของจี้เครื่องรางของบอย&มาร์กี้
5 มิ.ย. 2015

ทางทีมงานต้องขออภัยสำหรับปัญหาเรื่องตัวเลขความสามารถของจี้เครื่องรางของบอยและมาร์กี้ที่แสดงค่าผิด ในความเป็นจริงแล้วค่าความสามารถยังคงเท่าเดิมตามด้านล่างนี้;

จี้เครื่องราง ซองปืนของบอย S: 28%
จี้เครื่องราง ซองปืนของบอย S+: 30%
ความสามารถติดตัวของการ์ด S+: 24%

จี้เครื่องราง รองเท้าบูทของมาร์กี้ A+: 45%
จี้เครื่องราง รองเท้าบูทของมาร์กี้ S: 70%
จี้เครื่องราง รองเท้าบูทของมาร์กี้ S+: 75%
ความสามารถติดตัวของการ์ดมาร์กี้ S+: 64%

ทางทีมงานได้ทราบปัญหาแล้ว และจะแก้ไขปัญหานี้ในวันจันทร์

ขออภัยในความไม่สะดวก
Previous
Next Post »
Loading...