Loading...

[Event] Play Bonus with Time Attack (9 Jun - 11 Jun)

[Event] Play Bonus with Time Attack Jun 9, 2015


Just Play 6 Rounds in a day, Get a lot of Rewards
Play Round Schedule : (GMT+7)
Day Time : 11:00 ~ 14:00
Night Time : 19:00 ~ 22:00

Condition:
Play Round Bonus
Round 1: 10 Diamonds
Round 2: Mystic powder (+20)
Round 3: Diamond Cube

*You can attend Daytime also, Nigh time (can get reward twice in one day)
*If you play not in time attack schedule, you can’t receive reward

Period : 9 June 20:30 - 11 June 15:00
===============================================
[อีเว้นท์] โบนัส เล่นในช่วงเวลาสุดพิเศษ 9 มิ.ย. 2015

เพียงแค่เล่น6รอบต่อวัน  ก็รับของรางวัลมากมายได้ง่ายๆ

ตารางเวลาเล่นในช่วงเวลาสุดพิเศษ :

เวลากลางวัน: 11:00 ~ 14:00
เวลากลางคืน : 19:00 ~ 22:00

เงื่อนไข:
              เพียงแค่เข้าเล่น ก็รับไปเลย
รอบ 1: 10 เพชร
รอบ 2:  ผงลึกลับ (+20)
รอบ 3: ลูกบาศก์เพชร

*สามารถเข้าเล่นได้ทั้งสองช่วงเวลา ในช่วงเวลากลางวันและช่วงเวลากลางคืน (ได้รับรางวัลถึงสองครั้งในหนึ่งวัน)
*ถ้าไม่เล่นในช่วงเวลาพิเศษ จะไม่ได้รับของรางวัลเหล่านี้

ระยะเวลากิจกรรม: 9 มิ.ย.20:30น. -11 มิ.ย. 15:00น.

Previous
Next Post »
Loading...