Loading...

[Event] Play and Win Get Ariane Beach Girl (26 Jun - 01 Jul)

Rewards Condition:
Round 1: Premium Card Pack (+1)
Round 2: 5,000Gold
Round 3: 10 Diamonds

Sat-Sun Special Day Play Round !
Round 1: Premium Card Pack (+1)
Round 2: 5,000Gold
Round 3: A+~S+ Character Card Pack

Win Completion Reward
Condition:
Win Triple Color Completion     Get FREE  A  Beach Girl Ariane  Shadow
Win Line Completion                 Get FREE  A+  Beach Girl Ariane  Shadow
Win Tourism Completion           Get FREE  A+  Ariane 
*Get Reward only 1 time during the Event

Tip: Collect to Get S, S+ Ariane Beach Girl Easier with These Rewards!

Period: 26June 16:10-01July 15:00

เงื่อนไขการรับรางวัล:
รอบ 1: พรีเมียมการ์ดแพ็ค (+1)
รอบ 2: 5,000ทอง
รอบ 3: 10 เพชร

เสาร์-อาทิตย์ รางวัลรอบเล่นในวันพิเศษ !
รอบ 1:พรีเมียมการ์ดแพ็ค (+1)
รอบ 2: 5,000ทอง
รอบ 3: แพ็คการ์ดตัวละคร A+~S+

รางวัลชนะแบบวิคตอรี
เงื่อนไข:
ชนะทริปเปิลวิคตอรี    รับ ฟรี เงาเอเรียนชุดว่ายน้ำ A
ชนะไลน์วิคตอรี          รับ ฟรี เงาเอเรียนชุดว่ายน้ำ A+
ชนะทัวริสซึ่มวิคตอรี   รับ ฟรี เอเรียน A+
*รับของรางวัลเพียงแค่1ครั้ง ในระยะเวลากิจกรรม

Tip: สะสมรับเอเรียนชุดว่ายน้ำ S, S+ง่ายขึ้นกับของรางวัลเหล่านี้ !

ระยะเวลากิจกรรม: 26 มิ.ย 16:10น. - 01ก.ค. 15:00น.
Previous
Next Post »
Loading...