Loading...

[Event] Welcome Boy Margie Gain More Rewards with Special Support (29 May - 02 Jun)

[Event] Welcome Boy& Margie ! Gain More Rewards with Special Support !
May 29, 2015

Condition :
       1.Increase Chance in Pack : Get HIGH Class Card ! More Chance to get Card Class A~S+!
       2.Increase Upgrade Rate : Increase GREAT above Rate ! Use LESS Card for Upgrade!
       3. 50% Discount Fee! When combining Cards! : Use LESS Gold for Combination!
       4. Reset Invite Friends ! : Let’s invite and get rewards again!

Don’t miss this GREAT chance to get Boy & Margie S,S+!

Period : 29 May 15:00 - 02 June 15:00


[อีเว้นท์] ต้อนรับ บอย & มาร์กี้ !! โปรโมชั่นพิเศษที่จะช่วยให้คุณได้การ์ดพวกเขาง่ายขึ้น!
29 พ.ค. 2015

เงื่อนไข:

1.เพิ่มโอกาสมากขึ้นในชุดแพ็คการ์ด: รับการ์ดคลาสที่สูงขึ้น! => โอกาสได้การ์ด A ~ S+ เพิ่มขึ้น!
2.เพิ่มอัตราสำเร็จในการอัพเกรด: เพิ่มอัตรา GREAT ขึ้นไป! => ใช้การ์ดในการอัพเกรดน้อยลง!
3.ลดค่าใช้จ่าย 50%! ในการรวมการ์ด!: ใช้ทองในการรวมการ์ดลดลง!
4.รีเซทการเชิญเพื่อน! : มาชวนเพื่อน และรับรางวัลสุดเจ๋งกันอีกครั้ง!

อย่าพลาด! โอกาสดีๆ ที่จะทำให้ได้การ์ดบอย & มาร์กี้ S, S+ ง่ายขึ้น!

ระยะเวลา: 29 พ.ค. 15:00 - 2 มิ.ย. 15:00
Previous
Next Post »
Loading...